On yıl süren Truva savaşı bitmiş, savaşı Yunanlılar kazanmış, Truva yerle bir olmuş, bütün erkekler savaşta ölmüş ve kadınlar köle olarak Yunanistan’a getirilmiştir. Truva prensesi ve Apollon rahibesi, kahin Kassandra, Yunanlı komutan Agamemnon’un kölesi olarak Myken’e gelir ve onun sarayına girmeden önce çağrışımlar, hatırlamalar ve kehanet yetisiyle geçmişi, şimdiki zamanı ve geleceği anlatır.

Christa Wolf Kassandra anlatısıyla, mitolojik bir figürü gömülü yerinden çıkarıp, ona kendi yorumunu da katarak, bize geçmiş ve gelecek arasında bir köprü kurar. Tanrı Apollon’un aşık olduğu prenses Kassandra, aşkına karşılık Apollon’dan geleceği görme yetisini ister. Apollon bunu Kassandra’ya verir ancak Kassandra sonra vazgeçer ve kendini tanrıya vermeyi reddeder. Buna öfkelenen Apollon onu cezalandırır, Kassandra geleceği görecektir ama kimseyi inandıramayacaktır.

“Ben kimim ki size geleceği söyleyeyim, ben sadece akıl yürütüyorum” der Kassandra. Geleceği görmek, okumak ve değerlendirmek için kahin olmak mı gerekir? Geleceğe dair umut var mıdır? Etkin bir eylem midir umut, yoksa edilgen bir bekleyiş mi?


Kassandra, ilk kez 8 Kasım 2018 Tarihinde Endless Art Taksim Sahnesi’nde seyirci karşısına çıkmıştır. Halen gösterimi devam etmektedir.


Yazan : Christa Wolf

Çeviren: İlknur İgan

Sahneye uyarlayan ve yöneten: Dilek Güven

Oyuncular: Öykü Candanadam , Özlem Aktaş, Özlem Durmaz

Yönetmen Yardımcısı: Nurullah Kaya

Koreograf: Tuğba Özkul

Müzik: Emin Serdar Kurutçu

Işık: Yüksel Aymaz

Dekor-Kostüm: Rabia Kip- Sedat Çiftçi

Reji Asistanları: Emsal Yeşilbingöl, Zerrin Demirkıran